Η Impetus έχει διεθνή εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης έργων υποδομής, των μεταφορών, των λιμένων και μαρίνων, στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, καθώς και στον οικοδομικό τομέα, στην τουριστική και ξενοδοχειακή ανάπτυξη, κατοικιών και γραφείων, στα εμπορικά κέντρα και στην παροχή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων όσον αφορά την διαχείριση της γης για την συνολική ανάπτυξη της πόλης.

Έχουμε αναπτύξει ικανότητες, μέσω πολυετής εμπειρίας, σε διάφορους τομείς στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία διαθέτει διεθνή εμπειρία και αφοσίωση στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το προσωπικό μας έχει εμπλακεί σε πολλούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες) για την προώθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω της συνεργασίας, της έρευνας, καθώς και των δημοσιεύσεων μας σε διεθνή περιοδικά. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η στρατηγική μας αναπτύσσετε από το 1984 και η συμμετοχή μας στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1990.

Η πρακτική εμπειρία του προσωπικού της Impetus και η τεχνογνωσία τους στην διαχείριση έργων μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε, εφαρμόζουμε και ενσωματώνουμε συστήματα σε πραγματικό χρόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Στρατηγικά, Επιχειρησιακά & Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Master Plans & Οργανωτικά Σχέδια
 • Πολεοδομικό Σχεδιασμό και Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις
 • Μελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility Studies)
 • Διαχείριση Έργων
 • Συγκοινωνιακές Μελέτες Εθνικών οδών και Σιδηροδρόμων
 • Διαχείριση Κυκλοφορίας & Διαδρομών
 • Κυκλοφοριακές Μελέτες για τα μεγάλα έργα ανάπτυξης
 • Συγκοινωνιακή & Κυκλοφοριακή Διαχείριση σε αστικές περιοχές
 • Αρχιτεκτονικές - Στατικές – Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
 • Γεωλογικές – Γεωτεχνικές Μελέτες
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Αποτίμηση
 • Περιβαλλοντική εκτίμηση Εθνικών Οδών – Προτάσεις μεταφορών
 • Μελέτες Ασφάλειας
 • Διαχείριση Κινδύνων, Εκτίμηση Επικινδυνότητας, Παρακολούθηση των Κινδύνων, ‘Ελεγχος Κινδύνων
 • Σχεδιασμός Εκκένωσης
 • Μελέτες Πεζοδρόμησης
 • Μοντελοποίηση, Έλεγχος και αξιολόγηση των Μεταφορών, του Περιβάλλοντος και των Συστημάτων Πληροφορικής
 • Ανάλυση της Ασφάλειας, Ανάλυση κινδύνου, και Ανάλυση Απόδοσης Συστημάτων
 • Νομικά Θέματα & Προστασία Δεδομένων (Συστήματα Ασφαλείας)
 • Μαθήματα Κατάρτισης και Ανάπτυξη των Εγχειριδίων σε όλα τα θέματα εντός του εύρους της εμπειρίας της Impetus - Μεταφορά τεχνογνωσίας - Παιδαγωγικές δραστηριότητες & Εκπαίδευση


Special Items
 • SWOT Analysis, Business Plans, Level of Service Analysis, User Requirements Analysis, Business Process Reengineering, Contingency Plans (Multi-criteria Analysis, Multivariate Techniques, Multidimensional Statistical Analysis) , Quality Assurance, Quality Improvement, Quality Analysis, Scalability Analysis, Cost-Effectiveness Analysis

 • • Προετοιμασία λεπτομερών σχεδίων για έργα αποκατάστασης οδών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης (διάφορες χώρες), Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων και εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και αξιολόγησης των κοινωνικών και των σχεδίων δράσης για την επανεγκατάσταση.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
www.impetus-group.com
www.border-guards.gr
Επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube
Πατήστε Εδώ
Νέα:


IMPETUS ΜΗΧ. Α.Τ.Ε.Ε.   |   Δημητσάνης 3-5   |   183 46 Μοσχάτο, Ελλάδα   |   Τηλ: +30 210 4838938,  +30 210 4838020   |   Fax: +30 210 4836807   |   E-mail: impetus@otenet.gr
Δραστηριότητες
Αύγουστος 2012 - Η IMPETUS ορίστηκε συντονιστής του ερευνητικού έργου Border-GUARDS (χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-2013), το οποίο στοχεύει στην δημιουργία ενός διαδικτυακού συνεργατικού συστήματος που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση των δυνατοτήτων παρατήρησης γης στην επιχειρησιακή υποδομή συνοριακής παρακολούθησης της χώρας. Καίτοι σπονδυλωτό και επεκτάσιμο, το σύστημα στην αρχική του φάση εστιάζεται στην περιοχή του Αιγαίου και των συνόρων κατά μήκος του ποταμού Έβρου, όπου και εκδηλώνεται η μαζικότερη λαθρομετανάστευση. Το σύστημα θα αποτελέσει ένα κεντρικό κύτταρο που θα διευκολύνει την ενσωμάτωση της εθνικής υποδομής συνοριακής επιτήρησης στο μελλοντικό EUROSUR, όπως οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κεντρικό Ευρωπαϊκό Σύστημα Συνοριακής Επιτήρησης.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Ιούλιος 2012 - Η IMPETUS μόλις ολοκλήρωσε την Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία συστήματος επιτήρησης και ασφάλειας στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη). Η Μελέτη, έχει εγκριθεί από όλες τις αρμόδιες Επιτροπές Ασφαλείας και Επιτήρησης.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Δεκέμβριος 2010 – Η IMPETUS μέσω του γραφείου της στην Τρίπολη (Λιβύη) ξεκίνησε την κατασκευή ενός κτιρίου γενικής διοίκησης και ενός εθνικού εργαστηρίου για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων, και των κατάλοιπων φυτοφαρμάκων στην περιοχή Tajoura (Τρίπολη, Λιβύη). Το έργο αφορά την ανακατασκευή του κτιρίου της διοίκησης (περίπου 4.500 τ.μ.) και την κατασκευή ενός νέου κτιρίου (περίπου 2.000 τ.μ.), το οποίο θα χρησιμεύσει ως εργαστήριο. Η εταιρία είναι υπεύθυνη για το σύνολο των μηχανικών μελετών (Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Υδραυλικά, HVAC).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Ιούλιος 2010 - Η IMPETUS S.A. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο Πυροπροστασίας της Ν.Α. Ανατ. Αττικής. Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική προστασία της Ανατολικής Αττικής από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές), η ενίσχυση της περιφερειακής διαχείρισης, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη της ορεινής περιοχής του Νομού.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Μάιος 2010 - Η IMPETUS S.A. μαζί με την FORTHcrs (Ένωση Εταιρειών), εφάρμοσε μία ηλεκτρονική λύση για την διαχείριση της κίνησης των επιβατών, η οποία καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένα της Ταγγέρης στο Μαρόκο. Η λύση βασίζεται σε μια ανοικτή και ευπροσάρμοστη αρχιτεκτονική και αποτελεί ένα μέσο δράσης και αποφάσεων που προσαρμόζεται στη λειτουργική διαχείριση του λιμένα.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Σχετικά με την IMPETUS Δραστηριότητες Γραφεία Διoίκηση Ποιοτικός Έλεγχος Ανθρώπινο Δυναμικό Επιχειρηματική Αποστολή
Υποδομές Διαχείριση Τεχνικών Έργων / Επίβλεψη Κατασκευής Αρχιτεκτονικά / Στατικά / Ηλεκτρομηχανολογικά Ανανεώσιμες Πηγές / Περιβάλλον Πληροφοριακά Διαχείριση Κινδύνων Έργα Παραχώρησης Έρευνα & Ανάπτυξη
Copyright © 1997-2012 Impetus S.A.