Η εταιρεία

our-story-img.jpg

Impetus S.A.

Η Impetus ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη το 1984 και μετέφερε τις δραστηριότητές της στην Αθήνα, στην Ελλάδα το 1991, όπου προσέλκυσε μια σειρά από εξαιρετικά καταρτισμένους επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων. Η εταιρική γνώση της Impetus αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό συνδυασμό θεμελιωδών επιστημονικών και βιομηχανικών αρχών και τεχνολογιών αιχμής. Έχουν γίνει έργα σε διάφορους τομείς της μηχανικής, ενώ διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή όλων των καθηκόντων και παρέχουμε αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες των πελατών μας. Οι ικανότητές μας, στην διαχείριση έργων, μαζί με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μηχανική, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση πολυετών έργων, παρέχουν 25 χρόνια εμπειρίας και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για να είμαστε ενημερωμένοι και να ανταποκρινόμαστε στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες. Έχουμε διεξάγει πιλοτικά προγράμματα και έχουμε προωθήσει υψηλού επιπέδου μεθοδολογίες (state-of-the-art) σε συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δραστηριότητες

Η Impetus έχει διεθνή εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης έργων υποδομής, των μεταφορών, των λιμένων και μαρίνων, στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, καθώς και στον οικοδομικό τομέα, στην τουριστική και ξενοδοχειακή ανάπτυξη, κατοικιών και γραφείων, στα εμπορικά κέντρα και στην παροχή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων όσον αφορά την διαχείριση της γης για την συνολική ανάπτυξη της πόλης.

Επιλεγμένοι Δημόσιοι Οργανισμοί

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικό Τμήμα), Ελληνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Ελληνικό Υπουργείο Αιγαίου, Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας (Ναυτικό Τμήμα), Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Γενική Νοσοκομείο (251) του Υπουργείου Άμυνας, Ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Ελληνικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Ελληνική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), Ελληνικός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), Δήμος Πειραιά, Λιμάνι της Πάτρας, Λιμάνι του Πειραιά, Αυτόνομο Λιμάνι Χάβρης (Γαλλία), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Έρευνας), Πανεπιστήμιο Πατρών, Federal Highway Administration (FHWA), Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ), New York State DOT (Dept. Of Transport), JFK Airport Authority, New Jersey Dept. of Transport (State), Massachussets Dept. of Transport (State), New York City , New York City – Transport & Planning Dept., Triborough Bridge & Tunnel Authority.

Επιλεγμένοι Ιδιωτικοί Οργανισμοί

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε., ERGON Capital Inc., ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Τ.Ε, JP-ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε., Αττική Οδός A.E., JV, Θερμαϊκή Οδός Α.Ε., Danaos Shipping Agency Ltd (Ναυτιλιακή Εταιρεία) , El Petrol, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.B.Ε. (ΕΛΒΟ), Ιονική Τράπεζα Ελλάδος, Kiss FM (Ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός), Λαμπράκης Ίδρυμα Λαμπράκη Οργάνωση Δημοσιογραφίας (ΔΟΛ), MB Moundreas Shipping ΣΙΑ Α.Τ.Ε. (Ναυτιλιακή Εταιρεία), Mariner Boating Ltd. (Ναυτιλιακή Εταιρεία), Μέτων, Α.Τ.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Pal Oil Α.Τ.Ε., ΠΥΡΚΑΛ A.E.

Διεθνής Συνεργάτες

LABORG Libya, ERGON Libya, Sorensen Libya, TIDCO Libya, PANYNJ (New York), Συμβούλιο Χωροταξίας Νέα Υόρκης, Αρχές γέφυρας & σήραγγας Triborough (New York), J & P (Κύπρος), J & P Overseas (Abu Dhabi), Femenco (Dubai), Italcantieri (Italy-Emirates), Italtel (Ιταλία), Marelli Power(Italy), Daimler Benz (Germany), Dornier (Germany), TMSA (Maroco), TDA (Τουριστικός Οργανισμός Ανάπτυξης - Cairo).

Οι Άνθρωποί μας

Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι κάτοχοι πτυχίων από κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τα περισσότερα στελέχη είναι κάτοχοι διδακτορικών διπλωμάτων ή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, με την παροχή συμβουλών, τη μελέτη, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων. Έχουν δε στο ενεργητικό τους πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε συνέδρια σε ποικίλες περιοχές τεχνολογικών εφαρμογών.

Η συνδυασμένη συμβουλευτική τους εμπειρία συνθέτει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων από το πιο απλό έως το συνθετότερο έργο. Το προσωπικό της εταιρίας αποτελείται από 7 Διδακτορούχους, 5 MSc και 17 πτυχιούχους ανωτάτων και ανωτέρων σχολών. Η διαχρονική εξέλιξη του προσωπικού εξαρτάται από τα έργα, αλλά τα τελευταία 10 έτη έχει αυξητική τάση, ιδιαίτερα στους μεταπτυχιακούς και πτυχιούχους την στιγμή που η εταιρία προσπαθεί να διατηρήσει ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του τζίρου της για έρευνα και ανάπτυξη.

dimosiotita