Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας

Η πρακτική εμπειρία της Impetus και η τεχνογνωσία της στην διαχείριση έργων μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε, εφαρμόζουμε και ενσωματώνουμε συστήματα σε πραγματικό χρόνο για τους ακόλουθους σκοπούς.

01.
Έργα υποδομών
02.
Διαχείριση τεχνικών έργων
03.
Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά
04.
Περιβαλλοντικά
05.
Πληροφοριακά
06.
Διαχείριση κινδύνων
07.
Έργα παραχώρισηςη
08.
Έρευνα & Ανάπτυξη